» » » Kurs for ungdom i Trondheim. Motivasjon og selvtillit

Kurs for ungdom i Trondheim. Motivasjon og selvtillit

Er det vanskelig ha tro på seg selv?

Det finnes øvelser som hjelper deg å rydde bort det som stjeler motivasjonen din og gir deg liten selvtillit. På dette kurset finner du ut hva som gir energi og hva som tapper. Du lærer om indre motivasjon og de egenskapene du selv har til rådighet.

  • Motivasjon henger sammen med inspirasjon og glede
  • På kurset finner du ut hva som inspirerer og er bra for deg
  • Vi jobber med egenskaper og verdier som gir selvtillit
  • Du lærer å sette deg mål og skrive dagbok
  • Læringen skjer gjennom lek og aktiviteter

 

Bli med på et kreativt kurs!

På kurset bruker vi kreative veiledningsmetoder innenfor psykodrama og kunst- og uttrykkspedagogikk. Du lærer og erfarer med hele deg, ikke bare hodet.

Kurset er i første rekke for ungdommer mellom 15 og 19 år. Alle får personlig oppfølging og veiledning, slik at kurset blir en positiv og trygg opplevelse.

 

Kurset bidrar til
  • bedre selvtillit
  • økt forståelse av deg selv og andre
  • kunnskap om motivasjon, mål og dokumentasjon

 

Tid: Lørdag 28. og søndag 29.mai kl 11.00 – 15.00 begge dager.
Pris:  990,- (inklusiv materiell og snacks i pausene:)

Kurset holdes på Lade i Trondheim, Ormen Langes vei 9. Innkjøring fra Ladehammerveien, viv a vis nr 3a

 

Kurset holdes av Therese Wee. Gruppeleder, coach og pedagog med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, psykodrama og kunst og uttrykk.