Foredrag for foreldre i Bærum kommune om selvfølelse og klassemiljø

Takk for interessant foredrag! Therese er en dyktig og tydelig foredragsholder som gav oss veldig konkrete verktøy som er enkle å ta i bruk. I etterkant av foredraget har det blitt mange aha-opplevelser på hvor mange ganger ord som «så flink du er» blir brukt i stedet for å snakke om barnas egenskaper. Nå har vi sluttet med det. Thereses metoden fungerer supert, ikke bare på barna men også på voksne.

Fagdag for 1. års lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi på opplæringskontoret i Trondheim kommune var så heldige å få med oss Therese på fagdag for 1. års lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Her fikk vi innsikt i dyder som eks; takknemlighet gjennom ulike øvelser, ble kjent med oss selv og øvelser som bygger relasjoner i gruppa. Etter hvert gikk vi over til kreativt verksted med et sluttprodukt en cv. Det ble en interessant prosess for ungdommer med mot og samarbeidsevner som byr på seg selv med kunnskaper og erfaringer.

Flere ungdommer sa etter fagdagen at dydene gleder jeg meg til å ta med tilbake i barnehagen for å gi til mine kollegaer og barna vi jobber med. Det er et verktøy vi kan øve på å bruke til barna med å ha fokus på det vi vil ha mer av.

Workshop – en spennende måte å ha foreldremøte på.

På denne workshopen deltok engasjerte foreldre fra vikåsen skole. Temaet var å veilede barna gjennom å sette ord på de konkrete egenskapene barna viser – ikke bruke ord som snill og flink. Et av verktøyene var Virtues verdikort for barn og unge.

  • Jeg er veldig fornøyd. Therese gav meg verktøy for å håndtere ulike hverdagssituasjoner i heimen som lett kan bli negative. Jeg fikk gode tips om hva jeg kan gjøre og si for å styrke barnas selvsikkerhet og selvfølelse.
  • Verdikortene, de som var ment for barn, var også nyttige for meg som voksen – De gjorde meg ettertenksom. Det viktigste ble allikevel det å skulle trekke inn verdi-kortene i praten med barna. Dette var nytt for meg, men Therese har sådd en nysgjerrighet og motivasjon nok i meg til at jeg har lyst til å prøve.
  • Workshopen var spennende og utfordrende. Vi som deltok ble nok bedre kjent med hverandre og litt tryggere på oss selv. Dette var en ny måte å organisere foreldremøtet på som Therese fikk til å fungere.
  • Etter workshopen har vi tatt i bruk verdikortene i min familie. De hjelper oss til å få gode samtaler. Å se kortene opp mot hendelser som har vært, synes vi er spennende. Også å tenke på hvordan man kan ta tak i tenkte situasjoner.
Foreldre på motivasjonskurs:

På dette kurset jobbet foreldrene med seg selv. De ble klar over hvilke sider de har som virker motiverende på barna.

  • Therese er en trygg og beroligende kursleder – Det ble en veldig hyggelig stemning.
  • Arbeidsmåtene var profesjonelle og oppgavene ble godt forklart.
  • Kurset var utfordrende og inspirerende både for egen del og som forelder.
  • Fikk mye ut av kurset og mange nye ting å tenke på.
Ungdommer i alderen 15 – 18 år samarbeider om denne tilbakemeldingen etter motivasjonskurset.
  • Vi lærte å takle problemene våre og vi lærte metoder for å slappe av. Aktivitetene og lekene var gøy. Vi trodde det skulle bli kjedelig, men det ble fint og lærerikt og det hjelper.
  • Vi har lært så mye på et kurs at vi ikke trenger å gå på flere :).
Ungdom på selvtillitskurs:

Jente 12 år:
Etter selvtillitskurset ble jeg mer tålmodig med meg selv – Jeg lærte å puste på en måte så jeg ikke ble så stressa. Jeg kommer til å holde kontakten med de andre fra kurset.

Jente 12 år:
Det som har vært best, er å ha bli kjent med nye folk. Det har vært gøy å male, holde på med leire – og fantasireisen var kjempegøy! Jeg har lært meg hvordan jeg får opp selvtilliten min. Håper jeg kan gjøre dette igjen:)

Gutt 13 år:
Kurset var veldig morsomt, spesielt å male. Jeg ble fort kjent med jentene på kurset.

Jente 12 år:
Jeg likte alt på kurset, men aller best var det når vi var på «Fantasireise» og når vi laget selvtillitsbok. Jeg har hatt det kjempebra her, og ønsker å komme tilbake!!!!

Barn og ungdom på vennekurs:

Jeg har lært å respektere meg selv mer, og så har jeg hatt det veldig gøy.

• Kurset var mye morsommere enn jeg hadde trodd. Jeg er glad jeg meldte meg på.

• Det var spennende og gøy på kurs. Jeg lærte mye, og læreren var snill. Alt var super-bra:)

Gerhard Schønning voksenopplæringssenter

Vi er en klasse med 11 elever og 1 lærer på Gerhard Schønning voksenopplæringssenter. Vi jobber mye med barns utvikling, og vi lærer om hvordan vi skal bidra til barns utvikling av sosial kompetanse. Derfor inviterte vi Therese Wee fra Leidinni, inn til oss på skolen, slik at hun kunne dele med oss om hvordan hun arbeider med barn og unge i forhold til sosial kompetanse.

Opplegget var veldig bra. Vi fikk innblikk i hvordan en kursøkt for Therese gjennomføres, samtidig som vi lærte hvordan vi selv skulle anvende enkle, men veldig gode metoder for utvikling av sosial kompetanse. Vi fikk prøve noen øvelser selv, og vi fikk dermed oppleve effekten av øvelsen. Vi opplevde å bli mer reflektert og fikk nyttige tips til hvordan vi kan skape trygghet i en gruppe. Vi snakket om verdier, og hvordan vi kan utvikle verdier hos barn og unge ved hjelp av verdikort, som beskriver ulike indre egenskaper. Slik kan barna bli oppmerksomme på hva de setter høyt hos seg selv, og hva de setter høyt hos andre. Dermed bli de mer selvbevisste, og bedre i samhandling med andre mennesker – Som sosial kompetanse jo handler om.