Å se situasjonen med nye øyne

Synes du det er vanskelig å forstå barnet ditt? Det krever mye av oss å sette oss inn i hvordan barnet eller ungdommen vår har det. Vi må være villige til å bruke både tid og tålmodighet.

Ofte må vi legge til side vår egen oppfatning av hvordan ting er og prøve å se situasjonen med nye øyne. Vi kan trenge både hjelp og støtte fordi vi føler oss alene og står fast.

 

 

Se på miljøet rundt

Barn og ungdom speiler sine foreldre og omgivelser. For å forstå barnet eller ungdommen kan du se på hvordan dere har det i familien. Hvordan har barnet eller ungdommen det på skolen og med venner?

Noe av det beste du kan gjøre for barnet eller ungdommen din er å sørge for at omgivelsene fungerer.

 

Påkjenninger påvirker oss

Livet er fullt av endringer som påvirker hvordan vi har det. Hvis barnet eller ungdommen din forandrer seg kan det ha skjedd noe. Det kan være små sorger som er vanskelige å sette ord på. Det kan handle om vennerelasjoner, usikkerhet rundt helse, grubling over skole eller andre tanker og følelser som tynger dem.

Å få uttrykke seg om følelser er det viktigste for å komme videre. Gjennom å sette ord på det som rører seg på innsida forstår vi bedre. Å snakke om følelser kan være vanskelig. Hos Leidinni har vi mange verktøy og metoder for å komme i gang.

 

 

Ta kontakt for å bestille veiledningstime hvis du trenger en samtalepartner. Jeg kan også jobbe direkte med barnet eller ungdommen din.