Når barn og ungdom opplever vanskelige hendelser trenger de at vi lytter

Måten vi lytter på har stor betydning for om det er noe vits å fortelle oss ting eller ikke. En person som er god til å lytte kan reparere sår, mens en dårlig lytter kan tilføre såret enda mer skade.

En god lytter setter seg selv til side, bekrefter og tilbyr sin tilstedeværelse.

  • Det er viktig å ikke avbryte
  • Hold tilbake gode råd
  • Lytt med hjertet

 

 

 

Å få snakke seg ferdig

Det er viktig at barn og unge får snakket seg ferdig. Det er slik de bearbeider opplevelsene. Som voksen kan vi prøve å få tak i følelsene bak ordene. Er det glede, sinne, sjalusi, kjærlighet eller sorg?

  • Som lytter kan vi bekrefte følelsene
  • Vi kan også stille spørsmål for å få vite mer

 

Du trenger ikke å ha svaret

En oppmerksom voksen lytter med hjertet sitt, ikke med hodet. Når vi lytter med hodet blir vi analytiske og løsningsorienterte. Når vi lytter med hjertet blir vi åpne og medfølende.

Som lytter trenger vi ikke å ha svaret eller finne løsningen, tvert imot.

 

«Når jeg lytter med hjertet blir jeg roligere og mer tålmodig. Barna mine forteller meg mer nå enn tidligere»

 

Ta kontakt for å lære mer om å bli en god lytter.