Hva er psykisk helse?

Alle mennesker har en psykisk helse – akkurat som alle mennesker har en fysisk og mental helse. Den fysiske helsen handler om kroppen – Den mentale helsen handler om tankene og hjernen – Den psykiske helsen omhandler også om følelsene og selvfølelsen. Alle de tre helsene henger sammen. 

 

Helse kommer med trening

For å oppnå god helse må vi trene. Fysisk trening er de fleste kjent med. Barn og unge trenger å være aktive og bruke kroppen sin for være i god fysisk form.

Mental trening kjenner vi også til. Helt kort handler mental trening om å ta vare på hjernen sin og å bruke den rett.

Psykisk trening er vi ikke like kjent med. Psykisk trening handler om å styrke selvfølelsen.

Uansett om vi trener fysisk, mentalt eller psykisk, er det viktig å trene regelmessig. Det er da vi kan forebygge skade og oppnå de beste resultatene.

 

Målet med å trene psyken

Målet med psykisk trening er å styrke selvfølelsen. Selvfølelsen er selve grunnmuren i menneskers psykiske helse. Når selvfølelsen er på plass har barn og unge det bedre med seg selv og omgivelsene. Da får de brukt potensialet sitt, fordi de har tro på seg selv og egne evner. De har en støttende indre stemme.

Med god psykisk helse er det lettere å sette drømmene sine ut i livet.

Ta kontakt for å lære mer om psykisk helse. Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev her.