Bruk ord som virker

Språket vårt er fullt av tomme ord uten mening og innhold. Ord som snill og flink er to eksempel på dette.

Når vi kommuniserer med barn og unge kan vi oppnå mer gjennom å bytte ut tomme ord med meningsfulle.

  • flink kan byttes ut med kreativ
  • snill kan byttes ut med ansvarsfull
  • urolig kan byttes ut med ivrig
  • grei kan byttes ut med hjelpsom

 

Verktøyet Virtues kaller de meningsfulle ordene for dyder. Dyd betyr å duge, og henviser til iboende ressurser, talenter og egenskaper vi alle har i oss.

 

Gi barn og unge et rikt språk og god selvfølelse

Når vi bytter ut tomme ord med meningsfulle gir vi de unge et større og bredere ordforråd. Helt fra de er babyer kan vi innføre ord med innhold og bruke språket målrettet. På den måten styrker vi både selvfølelsen og språket.

 

«Dette er verktøy jeg både kan bruke hjemme og som trener på laget til sønnen min. Hvilke ord jeg velger vil ha stor betydning for motivasjonen deres. Jeg er veldig glad for at jeg deltok på denne workshopen» 

 

«Det var spesielt interessant å lære hvordan ordet takk kan brukes til å oppmuntre barna mine til å hjelpe. I stedet for å fokusere på alt det de ikke gjør kan jeg takke for det de faktisk gjør. På den måten bekrefter jeg dem slik at de får lyst til å bidra» 

 

Ønsker du å lære mer om målrettet kommunikasjon? Ta kontakt for veiledningstimer, workshops, kurs eller foredrag. Se våre priser.

 

Bestilling sendes til: therese@leidinni.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale for å få vite litt mer.