God selvfølelse virker som en vaksine når livet butter imot

Det er viktig å ha fokus på å bygge selvfølelse i barnas oppvekst. Selvfølelse handler om at barnet skal bli kjent med seg selv og føle trygghet i seg selv.

Før eller siden kommer det utfordringer der barnet trenger motstandskraft. Med god selvfølelse greier barnet lettere å stå imot press, sette grenser og ta gjennomtenkte valg.

Når barnet eller ungdommen opplever å komme seg gjennom vanskelighetene får de selvtillit. De opplever mestring som de igjen kan møte nye utfordringer med.

 

Hvordan bygger vi barnas selvfølelse?

Det er i stor grad gjennom måten vi kommuniserer og responderer at selvfølelsen blir til. Selvfølelsen vokser seg sterk som en grunnmur når voksne bekrefter barnet. Kritikk og likegyldighet tar selvfølelsen fra barnet.

 

Ønsker du å lære mer om å bygge din egen og barnets selvfølelse? Vi tilbyr workshops, kurs og foredrag om selvfølelse og kommunikasjon etter ønske og behov. Se våre priser.

 

Bestilling sendes til: therese@leidinni.no

Ta kontakt for en uforpliktende samtale for å få vite litt mer. Du kan også bestille veiledningstime til deg selv, barnet eller ungdommen din for å jobbe med selvfølelsen.

  • Kurs Vi jobber i grupper med felles utfordringer
  • Egenutvikling Bedre selvfølelse – frigjør energi og glede, reduserer stress og øker livskvaliteten
  • , ,