_DSC9294
 Det er viktig med god selvfølelse for å

• Tørre å si meningen din og fortelle hva du føler
• Sette grenser og si nei til noen prøver å påvirke deg
• Si nei til en venn som vil ha deg til å gjøre noe du ikke vil
• Våge å ta egne valg og gjøre det som er bra for deg, selv om andre ikke er enige
• Gjennomføre og stå for valgene du har tatt
• Når du skal utføre en stor og utfordrende oppgave

 

Nøkkelen til god selvfølelse

God selvfølelse handler om å ha tro på seg selv uten å skulle prestere.
Når selvfølelsen mangler kommer behovet for å vise seg og være best.

For barn er selvfølelse en indre visshet om at du er elsket og verdifull akkurat som du er!
Selvfølelse for voksne kan handle om å vite at du er akkurat like mye verdt selv om du ikke har en jobb med høy status, eller et stort nettverk av venner.

Barn er født lykkelige og med god selvfølelse. Selvfølelsen varer når barnet blir bekreftet og sett, mens kritikk og likegyldighet stjeler selvfølelsen.

Leidinni gir deg verktøy og metoder for å styrke og bevare barnas selvfølelse. Vi hjelper også deg som er voksen å finne ut hvordan oppveksten har påvirket selvfølelsen din.

 

Selvfølelse og identitet

Nøkkelen til god selvfølelse ligger i å kjenne sin egen identitet. Hvert eneste menneske er unikt sammensatt, og eier akkurat de egenskapene som trengs for å være seg selv. Det finnes ikke feil bare forskjeller.

Barn utvikler god selvfølelse når det blir møtt med aksept og nysjerrighet for den de er. Barn som blir møtt med kritikk og likegyldighet mister selvfølelsen og tilpasser seg.

Leidinni hjelper deg og barna dine å finne tilbake til og styrke troen på det opprinnelige jeg. Slik legger vi grunnlaget for en trygg oppvekst og en familie der alle kan være seg selv.

 

Leidinni tilbyr individuell veiledning og kurs, for barn, ungdom, foreldre og grupper

Bestilling sendes til: therese@leidinni.no

Eller ta kontakt for en uforpliktende samtale for å få vite litt mer.