» » » Sorgbearbeiding – Kurs i Trondheim høsten 2019

Sorgbearbeiding – Kurs i Trondheim høsten 2019

Et handlingsprogram for følelsesmessig helbredelse ved dødsfall, separasjoner og andre tap.

Sorg er normalt og naturlig. Derimot er samfunnets informasjon om hvordan man forholder seg til sorg ikke like normal, naturlig eller til mye hjelp. Sorg er en følelsesmessig reaksjon på et tap, men de fleste av oss har lært å håndtere sorg på en intellektuell måte.

Sorgen over våre tap kommer fortsatt til å påvirke våre liv og våre relasjoner på en negativ måte så lenge vi ikke møter og kommuniserer det vi bærer inni oss. Ubearbeidet sorg fører til at vi holder tilbake våre følelser og får vanskeligheter med å føle glede. Når vi ikke klarer å være her og nå, mister vi mye av vår livsenergi.

Programmet for sorgbearbeiding TM er et godt gjennomprøvd handlingsprogram for mennesker som vil bearbeide smerten som ulike tap har forårsaket. Gjennom åtte treff ser vi, i et trygt miljø, på våre gamle forestillinger om sorg. Deretter finner vi ut hvilke av våre tap som har påvirket vårt liv. Senere gjør vi de handlinger som skal til for å bearbeide og fullbyrde det som er ufullstendig.

Sorgbearbeidingen hjelper deg å bearbeide smerten av dine sorger og tap. Vårt håp er at du gjennom prosessen skal forsones med fortiden og føle indre fred. Erfaringene viser også at du får en åpnere relasjon til deg selv og andre samt at du føler deg mer levende og vital.

Praktisk informasjon om kurset

Datoer: Første kurskveld er 20. august. Videre 3.og 17.september, 1.oktober, 15.og 22.oktober, 12. og 26. november.

Når: Kurset er høsten 2019 på tirsdager klokken 18.00 – 20.00 (enkelte ganger til 21.00)

Sted: Kongensgata 84 i Trondheim

Annet: Vi er politisk og religiøst nøytrale. våre eneste hensikter er å hjelpe så mange mennesker som mulig med sorgbearbeiding. Kurset er for voksne over 18 år.

Pris: 3600,- inkl. bok og kursmateriell.

For påmelding eller spørsmål ring 90149706 eller send e-post til therese@leidinni.no. Kurset holdes av Therese Wee som er setifisert veileder i Metoden for sorbearbeiding TM. Du kan lese mer om Therese på hjemmesiden Leidinni.