Sorg oppstår ved store endringer i barnets liv. Når noen dør, når foreldres skiller seg eller ved alvorlig sykdom.

For barn går sorg hånd i hånd med hverdagslivet. Barn sørger i det ene øyeblikket og leker i det neste. De har ikke ord for å uttrykke sin sorg, dette krever at de voksne er spesielt oppmerksomme.

Noen huskeregler om barn og sorg.

  • Vær tydelig og sann om det som har skjedd. Barn forstår ikke metaforer.
  • Skap trygghet og forutsigbarhet. Barn kan bekymre seg for praktiske løsninger rundt endringen.
  • Ta ansvaret bort fra barnet. Vær tydelig på at barnet er skyldfri.
  • La barnet uttrykker alle sine følelser uten å vurder, kritisere eller intellektualisere dem.
  • Legg til rette for ulike måter å uttrykke sorgen på, delta i lek og kreative aktiviteter der barnet kan komme til å åpne seg.

Du kan lese om sorg!

Da Susanne var 8 år døde moren hennes av kreft. Susanne ville ikke prate, men skrev og tegnet i boka si for å uttrykke sorgen over mamma. Tenkeboka til Susanne er utgitt som bok. Den er usensurert og viser hvordan Susanne tenker og føler. Boka kan lære oss mye om barn og sorg.

Du kan lære om sorg!

Leidinni anbefaler boken «Sorgbearbeiding – En handlingsplan for følelsesmessig helbredelse ved separasjon, dødsfall og andre tap». Her får du korrekt kunnskap om sorg og sorgbearbeiding.

Både Tenkeboka til Susanne og Sorgbearbeiding – En handlingsplan, kan kjøpes gjennom Leidinni. Priser og bestilling.

Bearbeid egen sorg!

Ved å bearbeide egen sorg er du bedre rustet til å møte andre i sorg. Leidinni har kurs med oppstart hver høst og hvert nyttår. Se kursoversikt.

Lurer du på noe? Send meg en e-post: therese@leidinni.no