Leidinni jobber med barn og ungdom. Målgruppen er unge i alderen 10 – 19 år, samt de voksne rundt. Gjennom veiledning, kurs og workshops skaper vi varige endringer!

Vi jobber innenfor to hovedområder:

 • Se fremover • Motivasjon og oppbygging!

Vi jobber for å styrke selvbildet og finne den indre motivasjonen. Vanlige tema er veivalg, sette grenser og finne mot. Vi har kurs både for ungdom, foreldre og grupper, samt individuell veiledning.

 • Bearbeider • Hvordan legge ting bak seg!

Vanlige tema er skilsmisse, mobbing, ensomhet, sorg og angst. Vi jobber oss gjennom følelser og vonde opplevelser for å komme videre. Gruppevis eller individuelt –  for barn, ungdom, foreldre og grupper.

Våre fordeler:

 • Høy faglighet
 • Varige endringer
 • Pedagogiske løsninger
 • Kreative verktøy og uttrykk

Våre tjenester:

 • Veiledning
 • Kurs og workshop
 • Foredrag

Våre kunder er:

 • Barn og ungdom som er utrygge, sensitive, stresset eller har opplevd påkjenninger.
 • Ungdom med dårlig selvtillit, som mangler motivasjon eller strever med valg og grenser.
 • Foreldre og voksne som trenger støtte og hjelp til å forstå/hjelpe barnet sitt. 
 • Undervisningssteder, foreldregrupper, foreninger og andre som jobber med barn og ungdom. 

Barn som maler

Metodikk

 • Hos Leidinni jobber vi pedagogisk og veiledende etter strukturerte velutprøvde metoder.
 • Vår kompetanse er basert på over 20 års erfaring med barn og ungdom i samspill med voksne, med fagkunnskap innen pedagogikk, psykisk helse, sorgbearbeiding og gruppeledelse.
 • Med særskilt fokus på grupper og gruppeledelse bidrar vi til inkludering, utvikling og mestring.
 • Leidinni drives av Therese Wee. Ulike samarbeidspartnere er knyttet til forskjellige kurs og prosjekt.

Vår sikkerhet:

 • Leidinni er forsikret gjennom If.
 • Nettstedets bilder er tatt av fotograf Kjell Solstad
Vi tilbyr veiledning, kurs og workshops for barn, ungdom, voksne og grupper. Vi tilbyr også å holde foredrag og fagdager.

Bestilling sendes til: therese@leidinni.no

Eller ta kontakt for en uforpliktende samtale for å få vite litt mer.™